Rett syndrom

Udgivet af Landsforeningen Rett Syndrom

Trykt 2013

1. udgivelse

Trykt i 3.000 eksemplarer

ISBN 978-87-996684-0-3

Denne bog er udgivet med støtte fra:

Den Danske Bank Fonden og
Landsforeningen Rett Syndrom

Forfattere:
Lærere og terapeuter fra Kirkebækskolen og
Ladegårdsskolen, tidligere og nuværende medarbejdere
på Center for Rett Syndrom samt forældre til børn og
voksne med Rett syndrom.

Omslagsbilledet er lavet af Freja, der har Rett syndrom.
Billedet har hun lavet på sin øjenstyrede Tobii-pc.