Rett

Nyttige links

Læs og forstå mere omkring Rett Syndrom.

Forløbsbeskrivelsen skitserer det gode og virkningsfulde forløb for børn og unge med sjældne handicap. Der er tale om forløb, der omfatter både…

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivning på det sociale område og på…

Rett-ressource sigter mod at give omfattende information om en række spørgsmål, der dækker mange af de komplekse træk ved Rett-syndrom, og…

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivning på det sociale område og på…

IRSA har fokus på at støtte forskning der søger at kunne kurere Rett Syndrom. Med øgning af opmærksomheden på Rett-syndrom, er det deres mål…

De sociale profiler er et dialogværktøj mellem den sjældne borger/familie og de myndighedspersoner, de kommer i kontakt med –f.eks. socialrådgivere.

Landsforeningen LEV tilbyder rådgivning til udviklingshæmmede og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med…

Staying physically active is an important part of a healthy lifestyle. ActiveRett is a dedicated resource for helping families support their child with Rett syndrome to keep active.